- Auktoriserad verksamhet, på uppdrag av Region Skåne

Välkommen till Audionommottagning i Landskrona AB

Audionommottagning i Landskrona AB är en auktoriserad mottagning som provar ut hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel samt gör hörselmätningar, på uppdrag av Region Skåne.

Vi är två legitimerade audionomer som båda har mer än 20 års erfarenhet av hörselvård. Audionommottagningen drivs i privat regi vilket möjliggör försäljning av avancerade hörapparater, tillbehör, förbrukningsartiklar, hörseltekniska hjälpedel m.m. som Region Skåne inte tillhandahåller.

Telefontid, för bokning av besök och allmänna frågor:

Måndag - fredag 07.30 - 08.00 och 12.30 - 13.00

Telefon: 0708-812550, 0418-125 50

Öppen mottagning, service och justering av hörapparater:

Måndagar 13.00 - 16:30
Torsdagar 13.00 - 14.30

Välkomna!
Annette Vahér och Jeanette Forsén

Hur bokar jag ett besök? Vad kostar det? Hur gör jag om jag behöver en hörapparat? Vad gör jag om jag får problem med min hörapparat? Kan jag köpa batterier hos er?
Tfn: 0708-812550, 0418-125 50, E-post: info@audionommottagning.se